pote ikon

Vi anbefaler at alle hunder og katter ID merkes av flere årsaker:

  • Hvert år kommer flere hunder og katter bort fra sine hjem. ID merking gjør det enkelt å spore opp eier. ID-chippen kan leses av hos alle som har en avleser, bl.a. veterinærer, Falk, politiet og dyrebeskyttelsen. Vi prøver så langt det er mulig å ta hånd om bortkomne dyr, men i værste fall kan dyret bli avlivet dersom vi ikke klarer å finne eier.
  • ID merking er et krav ved HD/AD røntgen og i forbindelse med utenlandsreise.
  • ID merket følger dyret hele livet og kan ikke forfalskes. Å sikkert kunne identifisere dyret er en forutsetning i forbindelse med reise, forsikring, utstilling og avl, sykdomsbekjempelse, konkurranser, handel og avklaring av eierforhold. Før tegning av forsikring er det naturlig at dyret er ID-merket. I fremtiden vil dette sannsynligvis bli et krav.
  • NKK stiller krav at alle valper som skal registreres hos dem er ID merket før de forlater oppdretter for å kunne få stamtavle.

Du kan selv gå inn på Dyreid.no for å sjekke ditt dyrs ID nummer, eller lese mer om fordelene av å ID merke.

Bestill time for ID merking

Ønsker du å bestille time for ID merking av ditt dyr? Ta kontakt med oss.